Transel Partners

CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI: 2 noiembrie 2015, 14-17, Restaurant Rebecca Tg. Jiu - INSCRIERE: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia

SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE: 28, 29, 30 octombrie, 14 - 16. Inscriere: proiect.transel@gmail.com

Activitati » Activitati suport

INFORMATII VIZITE DE STUDIU/EXCURSII TEMATICE - CRAIOVA SI TIMISOARA SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2015

Elevii din proiectul TRANSEL care doresc sa participe la vizitele de studiu si/sau excursiile tematice care se vor desfasura la Universitatile din Craiova si Timisoara, precum si la diferiti agenti economici din diferite domenii, in lunile septembrie - octombrie 2015 sunt rugati sa se inscrie, prin transmiterea unui e-mail la adresa proiect.transel@gmail.com cu numele, unitatea de invatamant, facultatea/domeniul ales, locatia.

 Selectia se va realiza pe principiul ”primul venit, primul confirmat”.

 

INFORMATII VIZITE DE STUDIU/EXCURSII TEMATICE - CRAIOVA SI TIMISOARA IUNIE - IULIE 2015

Elevii din proiectul TRANSEL care doresc sa participe la vizitele de studiu si/sau excursiile tematice care se vor desfasura la Universitatile din Craiova si Timisoara, precum si la diferiti agenti economici din diferite domenii, in lunile iunie - iulie 2015 sunt rugati sa se inscrie, prin accesarea link-ului urmator:

http://goo.gl/forms/fdkx5L5nSC

Selectia se va realiza pe principiul ”primul venit, primul confirmat”.

INFORMATII PRIVIND DERULAREA TABERELOR DE DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA:

Elevii participanți la prima tabără, organizată în perioada 14-19 aprilie 2015, sunt invitați să participe la o întâlnire cu organizatorii taberei care va avea loc joi, 9 aprilie 2015, ora 17.30, la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu. Aceștia vor fi însoțiți de unul dintre părinți în vederea prezentării activităților din cadrul taberei, a regulamentului de organizare și desfășurare și asumarea prevederilor acestuia. Vor fi prezenți atât părinții elevilor minori, cât și a copiilor majori.

Mai jos se regăsesc informații referitoare la organizarea taberelor, în cele 3 documente: plan, regulament și acord părinți.

Informațiile sunt valabile pentru toți participanții la cele două tabere, dar vor fi actualizate perioadele, înainte cu cel puțin 7 zile de desfășurarea celei de-a doua tabară. Elevii participanți la cea de-a doua tabără vor fi contactați de organizatorii acesteia cu cel puțin 7 zile înainte de începerea sa.

În cazul în care unul dintre elevii selectați nu va putea participa la tabăra la care a fost repartizat, din orice motiv, acesta va anunța organizatorii cu cel puțin 3 zile înainte de începerea acesteia și va fi înlocuit cu unul dintre elevii aflați pe lista de rezervă.

1. Repartizarea elevilor la cele doua tabere organizate

2. Planul taberei

3. Regulamentul de organizare si desfasurare a taberei

4. Acordul parintilor

 Pentru orice informatie suplimentară, vă invităm să ne contactati:

- Mirela Dutescu - specialist activităti suport: 0724312167
- Diana Brătucu - manager proiect: 0730250649

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATELE SELECŢIEI PARTICIPANŢILOR LA TABERELE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ: rezultate_interviu_tabere_site

În vederea bunei organizări a taberelor, tinerii declaraţi admişi sunt rugaţi să completeze chestionarul disponibil aici, până miercuri, 1 aprilie 2015: http://goo.gl/forms/gIbmOQtypZ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REZULTATE EVALUARE ELIGIBILITATE FORMULARE DE CANDIDATURA ELEVI INSCRISI LA TABERELE DE DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA: programare interviuri

Fiecare elev inscris va sustine interviul care urmareste criteriile din documentul de mai jos. O parte a interviului se va desfasura in limba engleza si o alta parte in limba romana. Vor fi adresate intrebari legate de viata personala si scolara, dar si legate de sectiunile din formularul de candidatura.

Pentru informatii suplimentare: Mirela Dutescu - specialist activitati suport: 0724312167

MULT SUCCES!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APEL PRIVIND SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA TABERELE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ, derulată în perioada 11 - 27 martie 2015:

- Apel selectie tabere

- Anexa 1. Formular de candidatura - Formularul se completeaza in Word in limba engleza. Pentru a bifa casetele: dublu click pe casete.

- Anexa 2. Criterii de selectie

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR S-A PRELUNGIT PANA DUMINICA, 19 MARTIE 2015.

REGASITI MAI JOS FORMULARUL DE CANDIDATURA SI CRITERIILE DE SELECTIE. LUNI VA FI PUBLICATA PROGRAMAREA LA INTERVIU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIERE ACTIVITATI SUPORT:

In cadrul proiectului, vor fi organizate activitati suport pentru consiliere si orientare profesionala care au ca obiectiv cresterea gradului de informare privind domeniile de activitate in care cei 400 de elevi din grupul tinta doresc sa profeseze dupa finalizarea studiilor. In functie de interesele proprii, acestia vor participa la activitati precum:

»  Activități de dezvoltare personală care vor viza dezvoltarea abilităților de comunicare, lucru în echipă, rezolvare de probleme, leadership etc.prin metode și instrumente de educație non-formală Specialiştii activităţi suport vor organiza şi desfăşura activităţi pentru dezvoltarea personală a elevilor din grupul ţintă, în grupe de câte 5-10 elevi, în unităţile de învăţământ ale acestora. La finalul fiecărei sesiuni de activităţi, specialistul activităţi suport va organiza o sesiune de feedback al elevilor, fiecare elev participant urmînd să completeze un formular specific.

»  Vizite de studiu în instituţii de învăţământ superior care vor consta în:

 • vizitarea sediilor instituţiilor de învăţământ superior (săli de curs, laboratoare, cămine studenţeşti, biblioteci, centre de cercetare etc.);
 • prezentarea ofertei educaţionale;
 • discuţii cu reprezentanţii instituţiilor;
 • discuţii cu studenţii;
 • participarea la orele de curs/seminarii/laboratoare/activităţi practice în funcţie de disponibilitatea şi/sau programul instituţiilor gazdă.

La finalul fiecărei vizite de studiu, specialistul activităţi suport va organiza o sesiune de feedback al elevilor în cadrul cărei fiecare elev participant va completa un formular specific.

» Excursii tematice in companii care vor consta în:

 • vizitarea sediului instituţiei;
 • prezentarea organigramei instituţiei şi a funcţionării şi rolului departamentelor acesteia;
 • prezentarea activităţii instituţiei/obiectului de activitate: produse şi/sau servicii reprezentative pentru companie;
 • prezentarea departamentului vizat de elevi – familiarizarea cu responsabilităţile specifice activităţii departamentului/postului vizat;
 • prezentarea modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu corespunzătoare departamentului/postului vizat.
 • discuţii cu specialişti din departamentul vizat de elevi (sesiune de întrebări şi răspunsuri);
 • implicarea elevilor în activităţi ale departamentului în care a fost repartizat, în funcţie de gradul de dificultate a acestora şi de abilităţile de care dau dovadă.

La finalul fiecărei excursii tematice, specialistul activităţi suport va organiza o sesiune de feedback al elevilor la care va fi invitat şi reprezentantul instituţiei gazdă care a lucrat cu grupul de elevi.  În cadrul acesteia, fiecare elev participant va completa un formular specific

»  Întâlniri cu reprezentanți ai ONG, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, ai universităților etc:

 • seminarul “Vreau să fiu, vreau să ştiu!” (prezentarea ofertei educaţionale/a activităţilor din facultăţi/a profesiilor) – lectori: profesori, studenţi, angajaţi, angajatori, reprezentanţi ai instituţiilor publice;
 • seminarul “Voluntariatul – oportunitate pentru dezvoltarea profesională” – lectori: reprezentanţi ai ONG-urilor;
 • simularea unor interviuri pentru angajarea pe un post vizat – lectori: inspectori de resurse umane, reprezentanţi ai AJOFM, consilieri în carieră;
 • activităţi de educaţie financiară (de exemplu: dezbaterea “Creditul – pro sau contra?”, planificare, economisire, luarea deciziilor financiare, buget, credit, comerț electronic) – lectori: reprezentanţi ai instituţiilor bancare;
 • seminarul “Reuşita în afaceri” – lectori: oameni de afaceri/antreprenori
 • atelierul de lucru “Fii antreprenor!” (idei de afaceri) – lectori: oameni de afaceri/antreprenori;
 • competiţia de idei de afaceri “Ingenios”– juriu: oameni de afaceri/antreprenori;

»  2 tabere de dezvoltare personală și profesională pentru 40 de elevi, organizate de experți străini a Partenerului 3 din proiect - UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares din Portugalia (Centrul de Cercetare și Asistență în Antreprenoriat și Afaceri de Familie).