Transel Partners

CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI: 2 noiembrie 2015, 14-17, Restaurant Rebecca Tg. Jiu - INSCRIERE: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia

SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE: 28, 29, 30 octombrie, 14 - 16. Inscriere: proiect.transel@gmail.com

Activitati » Consiliere si Orientare

Cei 400 de elevi din grupul tinta al proiectului vor participa la activitati de consiliere si orientare profesionala care sa ii sprijine sa faca o alegere informată si corecta a carierei, in functie de aptitudinile,  abilitatile, interesele personale. Astfel, vor fi organizate activitati care vor viza:

» Autocunoaşterea care reprezinta procesul de explorare şi structurare a propriilor abilităţi, emoţii, motivaţii, atitudini, credinţe sau mecanisme de apărare şi adaptare, process ce are ca finalitate imaginea de sine a unei persoane. Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale, iar acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că fiecare avem ceva bun) sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală. Asadar, trebuie ţinut cont de faptul că fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege propriul destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi creează condiţiile de actualizare a sinelui.

»  Dezvoltarea vocaţională care presupune:

-  dezvoltarea unei imagini de sine pozitive

-  dezvoltarea autoacceptării şi a sentimentelor de preţuire personală;

-  formarea deprinderilor de a avea o atitudine pozitivă;

-  dezvoltarea aptitudinilor sociale şi a abilităţilor interpersonale, de colaborare.

»  Cunoaşterea şi planificarea carierei:

-  formarea capacităţii de analiză a competenţelor dobândite prin învăţare, în vederea orientării spre o anumită carieră;

-  formarea abilităţilor de luare a deciziei privind alegerea şcolii, a profesiei şi asumarea responsabilităţii faţă de integrarea profesională şi socială în condiţiile oferite de piaţa muncii;

-  învăţarea unor tehnici de planificare a propriei cariere, de concepere şi monitorizare a planului de acţiune.