Transel Partners

CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI: 2 noiembrie 2015, 14-17, Restaurant Rebecca Tg. Jiu - INSCRIERE: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia

SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE: 28, 29, 30 octombrie, 14 - 16. Inscriere: proiect.transel@gmail.com

Activitati » Selectare grup tinta

Activitatea de selectare a grupului ţintă al proiectului Transel a fost realizată în primele 6 luni de implementare, respectiv 6 mai – 5 noiembrie 2014, fiind realizată de Inspectoratul SŞcolar Judeţean Gorj, partenerul 2 din cadrul proiectului.

Proiectul şi-a propus un grup ţintă alcătuit din 400 de elevi din 10 unităţi de învăţământ de nivel liceal din judeţul Gorj, înmatriculaţi în sistemul naţional de învaţamânt, în clasele a X-a si a XI-a, în anul şcolar 2013-2014 (respectiv, clasele a XI-a si a XII-a, în anul scolar 2014 - 2015).
În perioada 6 mai 2014 – 5 noiembrie 201, acestia vor participa la activitaţi ale proiectului, precum:
- consiliere şi orientare profesională - 400 elevi;
- activitaţi suport pentru consiliere şi orientare profesională: vizite de studiu, excursii tematice, întâlniri cu reprezentanţi ai ONG, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, ai universitaţilor etc. – 400 elevi.
- 2 tabere de dezvoltare personală şi profesională – 40 elevi;
- stagii de pregătire practică în România – 70 elevi;
- stagii de pregătire practică în Portugalia – 30 elevi;
 
Activitatea de selectare a grupului ţintă a fost prevăzută a se desfăşura în perioada  26 mai – 6 iunie 2014. Pe tot parcursul acestei activităţi a fost urmărită respectarea egalităţii de şanse. Astfel, s-a avut în vedere selectarea a 10 unităţi de învaţământ din toate categoriile: colegii naţionale, colegii tehnice, licee teoretice, licee tehnologice, astfel încât să poată fi selectaţi 400 de elevi care provin, în proporţii egale de la filiera teoretică cât şi de la cea tehnologică.
Între cei cca 200 de elevi de la filiera tehnologică, se vor regăsi elevi de la următoarele specializări:
1. Tehnician în turism – 20 elevi;
2. Tehnician în activitaţi de economice – 20 elevi;
3. Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului – 20 elevi;
4. Tehnician in instalatii electrice sau tehnician metrolog – 20 elevi;
5. Tehnician transporturi – 20 elevi;
6. Tehnician in automatizari – 20 elevi;
 
Partenerul 1 – ISJ Gorj a realizat selectarea celor 10 unităţi de învaţământ care vor fi implicate în derularea activităţilor proiectului. În urma unui anunţ publicat pe site-ul propriu, www.isj.gj.edu.ro, 12 unităţi de învăţământ din judetul Gorj şi-au exprimat intenţia de a participa în proiect prin transmiterea dosarelor de candidatură. În urma analizei acestora, au fost selectate următoarele unităţi de învatământ:
- Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu Jiu
- Colegiul Tehnic ”Gheorghe Magheru” Târgu Jiu
- Liceul Energetic Târgu Jiu
- Colegiul Auto ”Traian Vuia” Târgu Jiu
- Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu
- Colegiul Tehnic ”Henri Coanda” Târgu Jiu
- Colegiul National "Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu
- Colegiul National "Ecaterina Teodoroiu" Târgu Jiu
- Colegiul National "Spiru Haret" Târgu Jiu
- Liceul Teologic Târgu Jiu


Prin intermediul Caravanelor de informare organizate în luna iunie 2014 în fiecare dintre cele 10 unităţi de învăţământ înscrise în proiect, elevii au fost informaţi cu privire la modalitatea de înscriere, fiind distribuite documentele specifice.

În perioada 6 iunie – 5 noiembrie 2014, s-a desfaşurat activitatea de selectare a grupului ţintă din cele 10 licee selectate. Experţii ISJ Gorj, responsabili de aceasta activitate, au sprijinit elevii care au şi-au exprimat intenţia de a se participa la activităţile acestuia, prin completarea formularelor specifice.
În prezent, au fost selectaţi 404 elevi care au participat la primele activităţi de consiliere şi activităţi suport. Aceştia sunt distribuiţi astfel:
- Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu Jiu: 69 elevi;
- Colegiul Tehnic ”Gheorghe Magheru” Târgu Jiu: 19 elevi;
- Liceul Energetic Târgu Jiu: 37 elevi;
- Colegiul Auto ”Traian Vuia” Târgu Jiu: 21 elevi;
- Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu: 25 elevi
- Colegiul Tehnic ”Henri Coanda” Târgu Jiu: 20 elevi;
- Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu: 45 elevi;
- Colegiul Naţional "Ecaterina Teodoroiu" Târgu Jiu: 70 elevi;
- Colegiul Naţional "Spiru Haret" Târgu Jiu: 49 elevi;
- Liceul Teologic Târgu Jiu: 49 elevi.

Aceştia vor participa la activităţile proiectului planificate a se derula până la data de 5 noiembrie 2014.