Transel Partners

CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI: 2 noiembrie 2015, 14-17, Restaurant Rebecca Tg. Jiu - INSCRIERE: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia

SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE: 28, 29, 30 octombrie, 14 - 16. Inscriere: proiect.transel@gmail.com

Despre Noi » ASCLMMCO

ASOCIAŢIA SOCIETATEA DE CERCETARE, LEADERSHIP, MANAGEMENT, MARKETING ŞI CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ

SCLMMCO

Craiova, Dolj, Str. România Muncitoare
Telefon: 0730250650
Fax: 0351178273
E-mail: proiect.transel@gmail.com
Web: www.sclmmco.ro
Facebook: www.facebook.com/proiect.transel


Informaţii generale:
 • Organizatie non-guvernamentală independentă și apolitică, fondată în noiembrie 2007;
 • Membri fondatori: economiști care activează în domeniul cercetării și în cel academic.
 • Societatea are un număr de 45 membri;
 • Bogată experiență în implementarea de proiecte europene atât ca beneficiar, cat și ca partener, și în derularea de activități adresate elevilor și studenților, activități privind dezvoltarea de resurse umane.
Obiective:
 • dezvoltarea resurselor umane din regiune, prin actiuni diverse: formare, consiliere si orientare, studii sociologice;
 • elaborarea si extinderea de proiecte si aplicatii de management, marketing si cercetare sistematica a impactului culturii si orientarii socio-profesionale asupra practicilor de leadership si comportamentului organizational;
 • organizarea de congrese, grupuri de dialog, mese rotunde, colocvii, conferinte, simpozioane si alte forme de dezbatere pe teme de interes, precum: globalizarea economiei, deschiderea pietelor internationale, schimbarile tehnologice, miscarea fortei de munca, orientare profesionala;
 • elaborarea de analize macroeconomice, studii de piata, sondaje, rapoarte de monitorizare, analize asupra diferitelor aspecte ale economiei aplicate;
 • fundamentarea si elaborarea strategiilor sectoriale, precum si monitorizarea si evaluarea de proiecte, programe si politici publice;
 • publicarea si editarea de periodice si alte materiale informativ-educative;
 • dezvoltarea de parteneriate cu institutii locale si regionale, universitati, centre de excelenta grupuri de afaceri si asociatii profesionale;
 • participarea la retele de cercetare nationale si internationale
Experienta in proiecte POSDRU ca beneficiar:
 • TRANSEL – Stagii de practica si consiliere pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa pentru elevii din judetul Gorj, care va conduce la dezvoltarea de competente practice relevante pentru integrarea cu succes pe piata muncii dupa finalizare studiilor, competente solicitate de angajatori pentru angajatii tineri
 • REintegra – Centre de consiliere si Educatie Comunitara in judetul Dolj, unde se vor desfaşura demersuri corective, canalizate pe servicii educationale auxiliare adecvate persoanelor ce au abandonat/parasit timpuriu şcoala.
 • Sprijin pentru facilitarea tranziției de la studio la piața muncii a studenților de la facultăți cu profil economic și juridic – crearea unei forte de munca moderna si flexibila la schimbarile pietei, conectata la realitatile economice, corelarea educatiei si invatarii cu piata muncii si crearea de legaturi intre viitor angajat si angajator, având ca grup tinta 500 de studenti din domeniile economic si juridic.
 • CONSEL – Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa
Experienta in proiecte POSDRU ca partener:
 • CONSTRUCT – Centru de calificări pentru infrastructura rutieră
Colaborare in alte proiecte:
 • Cresterea capacitatii societatii civile de a promova integritatea publica la nivelul administratiei publice locale – PHARE/2005/017-553.01.02/02/32, alaturi de Transparency International-Romania si Fundatia Concept
 • Reteaua locala a multiplicatorilor de informatie de tineret
 • Activitatea ONG-urilor si a institutiilor de educatie si rolul acestora in societatea actuala: vectori de crestere a nivelului de participare a cetatenilor la viata socio-culturala a comunitatii
 • SCOP - Servicii Complexe de Orientare Profesionala