Transel Partners

CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI: 2 noiembrie 2015, 14-17, Restaurant Rebecca Tg. Jiu - INSCRIERE: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia

SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE: 28, 29, 30 octombrie, 14 - 16. Inscriere: proiect.transel@gmail.com

Despre Noi » ISJ Gorj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ


ISJ Gorj

Târgu Jiu, Gorj, Str. Victoriei, nr. 132 – 134
Telefon: 0253227177
Fax: 0253224750
E-mail: isjgorj@yahoo.com
Web: www.isj.gj.edu.ro


Informaţii generale:

Inspectoratul şcolar este o institutie care monitorizează buna funcţionare a structurilor instituţionale, administrative şi manageriale din şcoli, având funcţiile de îndrumare şi control, de asistare şi evaluare a procesului instructiv-educativ. ISJ Gorj isi desfasoara activitatea conform Lg. Educatiei Nationale, Nr.1/2011, in baza unui regulament propriu, elaborat si aprobat de consiliul de administratie, conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Este un serviciu public deconcentrat al MECTS, cu personalitate juridica, avand in principal urmatoarele atributii:

 1. aplica politicile si strategiile MECTS la nivel judetean;
 2. controleaza aplicarea legislatiei si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-invatare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de performanta, prin inspectia scolara;
 3. controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor si institutiilor de invatamant;
 4. asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, scolarizarea elevilor si monitorizeaza participarea la cursuri a acestora pe durata invatamantului obligatoriu;
 5. coordoneaza admiterea in licee, evaluarile nationale si concursurile scolare la nivelul unitatilor de invatamant din judet;
 6. monitorizeaza implementarea programelor nationale initiate de MECTS pe aria judetului, precum si a proiectelor derulate de unitatile scolare si cele conexe in cadrul programelor Uniunii Europene in domeniul educatiei si tineretului;
 7. mediaza conflictele si litigiile survenite intre autoritatea administratiei publice locale si unitatile de invatamant;
 8. coordoneaza si controleaza activitatile unitatilor conexe ale MECTS din aria judetului;
 9. prezinta un raport anual privind starea invatamantului pe teritoriul judetului;
 10. aproba, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judetene, infiintarea unitatilor pt educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial;
 11. acorda consiliere si asistenta unitatilor si institutiilor de invatamant in gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice la nivelul judetului;
 12. monitorizeaza activitatile de constituire, de vacantare si de ocupare a posturilor didactice din unitatile de invatamant;
 13. gestioneaza baza de date privind cadrele didactice calificate angajate in unitatile de invatamant, precum si intreaga baza de date a educatiei;
 14. inainteaza spre avizare MECTS reteaua scolara din raza lor teritoriala propusa de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu politica educationala, a documentelor strategice privind dezvoltarea economica si sociala la nivel regional, judetean si local, dupa consultarea unitatilor de invatamant, a operatorilor economici si a partenerilor sociali interesati;
 15. realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preuniversitar;
 16. asigura colectarea datelor statistice pt sistemul national de indicatori privind educatia.
Obiectivele specifice ale institutiei:
 • Dezvoltarea parteneriatului public privat in asigurarea existentei unui numar marit de clase/ specializari pe ruta progresiva in concordanta cu nevoile pietei muncii;
 • Sprijinirea scolilor in incheierea de contracte de colaborare cu agentii economici beneficiari ai serviciilor de formare profesionala initiala in vederea asigurarii conditiilor optime de desfasurare a pregatirii practice a elevilor;
 • Initierea proiectelor de consiliere si orientare vocationala, avand ca grup tinta copiii si tinerii, pentru atingerea unui alt obiectiv pe care si-l propune: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educationale de calitate care sa permita dobandirea competentelor cheie.
Experienta in proiecte europene ca beneficiar:
 • proiectul POSDRU/60/2.1/S/58651 "Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale" – incheiat
 • proiect POSDRU/17/1.1/G/27759 "Invatam impreuna", implementat in perioada 01.11.2010–31.10.2012 – incheiat
Experienta in proiecte europene ca partener:
 • proiectul POSDRU/91/2.2/S/54433 "Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta!" - incheiat
 • proiectul POSDRU/87/1.3/S/64250 "Competenţe crescute pentru cadrele didactice!" – incheiat