Transel Partners

CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI: 2 noiembrie 2015, 14-17, Restaurant Rebecca Tg. Jiu - INSCRIERE: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia

SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE: 28, 29, 30 octombrie, 14 - 16. Inscriere: proiect.transel@gmail.com

Despre Noi » MPE

ASOCIAŢIA MEREU PENTRU EUROPA

Mereu Pentru Europa

Craiova, Dolj, Str. C.D. Fortunescu, Nr. 18
Telefon: 0351176824
Fax: 0351176825
E-mail: mpe@mpe.ro
Web: www.mpe.ro


Informaţii generale:
 • Organizație nonguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 2005;
 • Membri fondatori: masteranzi și profesori de la programul de masterat Managementul Proiectelor Europene, Universitatea din Craiova;
 • Membri activi, voluntari: 20 persoane;
 • Deținem
 • bogată experiență, atât în implementarea de proiecte europene, cât și în derularea de activități privind dezvoltarea de resurse umane și incluziunea socială a unor categorii de persoane defavorizate (populația roma, tineri post-instituționalizați, persoane din mediul rural etc.);
 • Experiență în dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu organizații locale, regionale și transnaționale.
Asociația Mereu pentru Europa este membră a:
 • Rețelei de informare Europe Direct;
 • Rețelei Multiplicatorilor Regio;
 • Pactului teritorial Sud-Vest Oltenia pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială;
 • Rețelei Multiplicatorilor de Informație Europeană;
 • International Volunteer Service Network VOLiNTEER orgAsociația Mereu pentru Europa a obținut în anul 2007 certificarea SR EN IS
 • 9001:2001, care atestă competențele membrilor asociației de a implementa proiecte în concordanță cu standardele de calitate în vigoare.
Obiective:
 • Stimularea parteneriatelor și retelelor la nivel local, regional, național și european;
 • Promovarea drepturilor omului, a egalității de șanse și a nediscriminării;
 • Dezvoltarea resurselor umane și a regiunii prin FPC;
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiune;
 • Creșterea calității în învățământ;
 • Protecția mediului înconjurător și a bio-diversității;
 • Conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor;
 • Facilitarea accesului cetăţenilor, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, la informaţii privind toate domeniile în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activităţile;
 • Acordarea de asistență IMM-urilor și altor organizații și instituții în întocmirea și implementarea proiectelor pentru obținerea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Domenii de expertiza:
 • Management de proiect: membrii asociației sunt absolvenți de programe de master sau cursuri postuniversitare, cadre didactice și formatori cu experiență în domeniu;
 • Management antreprenorial: bazându-se pe expertiza membrilor, asociația este în curs de acreditare ca furnizor de formare autorizat CNFPA pentru Competențe antreprenoriale;
 • Îndrumare și consiliere: începând cu anul din 2010, oferim servicii acreditate AJOFM de consiliere psihopedagogică și vocațională, cât şi de orientare a carierei, realizate individual sau colectiv, care vizează:
  • asistarea persoanelor în stabilirea rutei profesionale;
  • compatibilizarea individului cu profilul de carieră;
  • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de managementul carierei;
  • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme personale şi educaţionale;
  • evaluarea şi testarea psihologică: aplicarea de teste psihologice de evaluare a intereselor (JVIS), aptitudinilor cognitive (BTPAC);
  • dezvoltarea unui comportament de asistare educaţionala in acord cu deontologia profesionala.
 • Networking și parteneriate:
  • Participarea, in cadrul unor largi grupuri parteneriale, la elaborarea unor strategii de dezvoltare a regiunii Sud-Vest Oltenia, a judetului Dolj si a municipiului Craiova;
  • In calitate de membru al unor retele la nivel european, national si regional (Reteaua Europe Direct, Reteaua Multiplicatorilor de informatie europeana, Pactul Teritorial Sud-Vest Oltenia, STP), avem acces la importante resurse informationale, acest lucru creand premisele pentru indeplinirea obiectivelor propuse si a angajamentelor asumate.
Experienta in proiecte europene ca beneficiar:
 • TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj, FSE POSDRU 2014 – în implementare;
 • DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității, Fondul ONG în România, Dezvoltarea comunităților rurale interetnice- în implementare;
 • PROFEM – Promovarea femeilor pe piața muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia, FSE POSDRU 2014 – în implementare;
 • ARES – Calificarea și recalificarea angajaților din domeniile servicii de securitate și comerț din regiunile București-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est, FSE POSDRU 2014 – în implementare;
 • REPAN – Reinserție prin antreprenoriat, FSE POSDRU 2010 – încheiat;
 • ANSI – Antreprenoriat pentru șomeri, FSE POSDRU 2010 – încheiat;
 • Centrul de informare Europe Direct Craiova, Comisia Europeană, DG COMM, 2008 – în implementare;
Experienta in proiecte europene ca partener:
 • TRANSEL – Stagii de practica si consilie pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din județul Gorj, FSE POSDRU 2014 – în implementare;
 • TECHCOM – Tehnologii computaționale, formare în ECDL și EqualSkills, FSE POSDRU 2011 – încheiat;
 • ACCESS – Măsuri active de ocupare în județul Dolj cu efecte pozitive asupra accesului la resurse financiare UE pentru dezvoltare locală sustenabilă, FSE POSDRU 2011 – în implementare;
 • DO IT – Formare profesională în domeniul IT, organizare job club, orientare și consiliere pentru șomeri, FSE POSDRU 2010 – încheiat;
 • Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV, FSE POSDRU 2008 – încheiat;
 • Curs de calificare pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a statului în meseria de operator introducere, validare și prelucrare date – TINERI, Phare CES MIS 2006, încheiat;
 • 6 proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Școlară – încheiate;
 • Proiecte educaționale, permanent.