Transel Partners

CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI: 2 noiembrie 2015, 14-17, Restaurant Rebecca Tg. Jiu - INSCRIERE: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia

SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE: 28, 29, 30 octombrie, 14 - 16. Inscriere: proiect.transel@gmail.com

Egalitate de sanse

Egalitatea intre femei si barbati este un drept fundamental, o valoare comuna a UE si o conditie necesara pentru realizarea obiectivelor UE de crestere economica, ocupare a fortei de munca si a coeziunii sociale. Astfel, la elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, urmand:

 • Constitutia Romaniei,
 • Strategia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati,
 • Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, 2010/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independent,
 • Directiva 76/207/CEE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de munca
 • Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica
 • Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care considera egalitatea de sanse ca unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor Structurale

Principiului egalitatii de sanse este promovat in cadrul acestui proiect prin eliminarea oricarei discriminari pe baza unor criterii de gen, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, convingeri, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie, responsabilitate familiala precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

In toate fazele ciclului de viata al proiectui se respecta principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la categorii defavorizate.

Egalitatea de sanse in cadrul acestui proiect este asigurata astfel:

 1. Egalitatea de sanse intre barbati si femei - prin participarea in echipa de management a proiectului atat a femeilor cat si a barbatilor, singurul criteriu de selectie fiind pregatirea profesionala si experienta in domeniu si prin selectarea in grupul tinta atat a fetelor cat si a baietilor.
 2. Egalitate de sanse din punct de vedere religios–participarea in proiect nu va fi conditionata de apartenenta la o religie sau o confesiune anume, fiind respectate drepturile cu caracter religios pentru fiecare participant.
 3. Accesul egal la activitatile proiectului indiferent de rasa, origine etnica, origine sociala. Solicitantul va urmari sa preintampine si sa descurajeze discriminarea in selectarea si asigurarea participarii membrilor grupului tinta la activitatile proiectului
 4. Persoanele si grupurile dezavantajate, inclusiv persoanele cu dizabilitaţi vor beneficia in mod egal de oportunitatile create prin proiect. Elevii care provin din familii monoparentale sau din familii care beneficiaza de ajutoare sociale vor fi sprijiniti si incurajati sa participe la activitatile proiectului.
 5. Site-ul web va avea o sectiune separata dedicata egalitatii de sanse pe piata muncii, unde vor fi postate documentele legislative relevante.
 6. Activitatile proiectului isi propun sa asigure sanse egale pe piața muncii pentru tinerii absolventi furnizandu-le competente si abilitati cerute pe piata muncii astfel incat sansele de insertie sa fie egale cu ale unor persoane cu experienta in munca.
 7. Vom oferi sanse egale pentru toti elevii din ciclul secundar implicati in proiect, respectand proportia in selectarea grupului tinta intre unitatile de invatamant cu profile tehnice si cele teoretice, dar si intre grupului tinta de sex feminin si masculine.

Documentele legislative relevante

 • Constitutia Romaniei,
 • Strategia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati 2014-01-24_Anexa_1_Strategia.pdf
 • Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, 2010/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independenta,
 • Directiva 76/207/CEE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de munca,
 • Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica.
 • Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care considera egalitatea de sanse ca unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor Structurale.
 • Egalitatea de sanse intre femei si barbati – Principiu fundamental al dreptului european